Harmonogram sekcji

Harmonogram zajęć sekcji w roku akademickim 2022-23

Wykaz Sekcji zainteresowań działających w naszym UTW:

 • chór „ATENA”
 • Kabaret „TO i OWO”
 • Sekcja Taneczna „Seniorita”
 • Sekcja Nordic Walking
 • Sekcja Gimnastyczna
 • Sekcja Brydżowa
 • Sekcja Kosmetyczna
 • Sekcja Kulinarna
 • Sekcja Kulturalno-Turystyczno-Wypoczynkowa
 • Sekcja Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej
 • Lektorat języka angielskiego
 • Sekcja Literacko-Czytelnicza
 • Sekcja Rowerowa
 • Sekcja Zdolne-Pogodne

Wykłady
Tematykę i terminy ustala Rada Programowa odrębnie na każdy semestr.
Plan wykładów znajduje się w zakładce: Plan wykładów