Kontakt

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU „ATENA”
Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Dworcowa 26 (budynek OOK)
55-120 Oborniki Śląskie
tel. 510 409 721

p/o prezesa Renata Szewczyk
tel. kom. 514 116 979

Biuro czynne w każdy poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

www.sutwatena.pl
atena@sutwatena.pl

KRS 0000183818
NIP 915-166-70-66

Rachunki bankowe:

56 9583 0009 0011 5472 2000 0001 – do wpłat tytułem składek członkowskich

28 9583 0009 0011 5472 2000 0020 – wyłącznie do wpłat na wczasy i wycieczki