X Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów – 28 maja 2022

Fot. HK