Wycieczka do Muzeum Pana Tadeusza i HYDROPOLIS – 6 grudnia 2016