Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 29 czerwca 2021 r.

Fot. Halina Kazimierska