Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SUTW „Atena” – 14.10.2022