IX Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów – 18 maja 2019

 

Fot.HK