Dni Obornik Śląskich – parada, turniej brydża, tańce – 25 i 26 maja 2024

Fot. Halina Kazimierska