Zmiany w zarządzie Stowarzyszenia

Informujemy, że z dniem 1 maja 2024 r. nastąpiły zmiany w zarządzie Stowarzyszenia.

Anna Wolfart-Martyka i Andrzej Imiela złożyli rezygnacje z pełnienia swoich funkcji prezesa i wiceprezesa w zarządzie Stowarzyszenia.

Wobec powyższego – w miejsce ustępujących zarząd dokooptował do swojego składu Ludwinę Krajczyk i Danutę Kutrowską.

Pełniącą obowiązki prezesa została Renata Szewczyk, a p/o wiceprezesa Ludwina Krajczyk.