Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 29 czerwca 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E !

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich z w o ł u j e na dzień 29 czerwca 2021 r. (wtorek)  na godz.11:00 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA – sprawozdawcze za rok 2020. Zebranie odbędzie się w sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia UTW „Atena” w Obornikach Śląskich
 2. Wybór Przewodniczącego i protokolantów.
 3. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Wybór Komisji Mandatowej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020.
 7. Sprawozdanie finansowe SUTW „Atena” za rok 2020.
 8. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w roku 2020,
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 10. Dyskusja i wnioski.
 11. Podjęcie uchwał:

– Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia UTW „Atena” za rok 2020,

– Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  SUTW „Atena”za rok 2020,

–   Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej SUTW „Atena” w roku 2020,

– Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi SUTW „Atena” absolutorium za rok 2020,

–   Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia planu budżetu Stowarzyszenia na rok 2021.

–   Uchwała nr 6 w sprawie realizacji przez Zarząd Stowarzyszenia wniosków członków Stowarzyszenia, zgłoszonych w trakcie dyskusji.

 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uwaga: W przypadku braku quorum (tj. 50% osób uprawnionych do głosowania), Walne Zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia o godz.11:15.

Planowane zakończenie obrad o godz.13:30.

Przypominamy!! W dalszym ciągu obowiązują zasady epidemiczne, związane z obecnością wirusa Covid-19,a więc  należy zachować stosowny dystans między osobami i nosić  maseczki ochronne w pomieszczeniu, w którym odbywać się będą obrady Walnego Zgromadzenia Członków SUTW „Atena”, przez cały czas trwania obrad.

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków SUTW „Atena” w Obornikach Śląskich jest do wglądu w Biurze Stowarzyszenia (czynne w poniedziałki w godz.10:00 – 12:00) oraz na stronie internetowej www.sutwatena.pl w zakładce: Pliki do pobrania.

 Zarząd Stowarzyszenia