Uwaga! Ważna informacja!

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia i decyzją Zarządu SUTW „Atena” dotychczasowi członkowie, którzy nie opłacili składek za rok ubiegły i bieżący, zostaną skreśleni z listy członków Stowarzyszenia.
.
Licząc się z tym, że niektórym osobom sprawa składek umknęła w natłoku różnych zdarzeń, Zarząd przedłużył termin uregulowania zaległych składek do końca sierpnia br. Jest to termin ostateczny.
.
Składki można wpłacać na konto bankowe Stowarzyszenia nr 56 9583 0009 0011 5472 2000 0001 lub gotówką w Biurze w poniedziałki w godz.10:00 do 12:00, gdzie oczywiście można będzie też uzyskać informację o wysokości zaległych kwot.