Ogłoszenie

Szanowni Członkowie,

Wobec dalszych ograniczeń w kontaktach osobistych, związanych z pandemią Sars Cov-2, uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat tytułem składek członkowskich oraz zaliczek na wczasy, na rachunek bankowy Stowarzyszenia UTW Atena, w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich nr 56 9583 0009 0011 5472 2000 0001.

W tytule wpłaty prosimy dokładnie określić, czego dotyczy wpłata, np. składka członkowska za rok 2021, ew. zaliczka na wczasy…w Niechorzu.

Członkowie Stowarzyszenia, którzy zalegają z wpłatą składki za rok 2020 proszeni są o niezwłoczną uregulowanie zaległości, albowiem jej brak, spowoduje wykreślenie takiej osoby z listy członków Stowarzyszenia, zgodnie z  §16 ust.2 lit.a w zw. z § 13 p.5 Statutu Stowarzyszenia (dostępny na stronie www.sutwatena.pl w zakładce „Pliki do pobrania”).

Wzorem lat ubiegłych członkowie Zarządu pomagać  będą przy wypełnianiu zeznań podatkowych za rok 2020.  Osoby, które takiej pomocy potrzebują, proszone są o kontakt pod numerem telefonu :  510 409 721.

 

Prezes Stowarzyszenia

Ewa  Materny