*KOMUNIKAT*

Zarząd Stowarzyszenia UTW „ATENA” uprzejmie przypomina Członkom Stowarzyszenia, którzy nie opłacili należnej składki członkowskiej za rok 2020, że obowiązek taki wynika z postanowień § 13 ust.5 Statutu Stowarzyszenia.

Z uwagi na fakt, iż Biuro Stowarzyszenia aktualnie jest nieczynne ze względu na istnienie zagrożenia epidemicznego, uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty składki członkowskiej, w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r. na rachunek bankowy Stowarzyszenia nr 56 9583 0009 0011 5472 2000 0001, a w tytule wpłaty prosimy wpisać „składka członkowska za rok…”.

Prezes Stowarzyszenia

Ewa Materny