Komunikat w sprawie wczasów w 2020 r.

KOMUNIKAT!

Szanowni Słuchacze, otrzymaliśmy informację, iż Ośrodki Wczasowe w Dźwirzynie i w Łazach są przygotowane, zgodnie ze standardami sanitarnymi na czas epidemii, do przyjęcia gości.

W świetle powyższego prosimy osoby, które zapisały się na wczasy:

  • DŹWIRZYNO od 12 – 25 lipca 2020 r.
  • ŁAZY od 17 – 30 sierpnia 2020 r.

o kontakt telefoniczny na nr 691 380 800, celem potwierdzenia bądź odmowy wyjazdu na wczasy w ww.ośrodkach.