Harmonogram wydarzeń na listopad

03.11.2023 (piątek), godz.13:00 – seans filmowy w ramach „Astra dla Seniora”, pt. „Klub cudownych kobiet”, cena biletu 10,-zł;

10.11.2023 (piątek), godz.17:30 – wyjazd do Teatru Polskiego we Wrocławiu na „Koncert 10 Tenorów”, zbiórka przed dworcem kolejowym.

10.11.2023 (piątek), godz.18:00 – wernisaż dwóch wystaw w OOK:

  • malarstwa Lidii Zarzecznej – Szkwerko „Jesienne materie” w Galerii Plastycznej
  • fotografii Mirosławy Wantoch – Rekowskiej „Kilka piór…” w Małej Galerii Fotografii KONTRAST.

15.11.2023 (środa), godz.16:00 – przedstawienie poetyczno-muzyczne pt.„Brzechwa i dziadkowie dzieciom” w wykonaniu kabaretu „To i Owo”, chóru naszego UTW oraz grupy tanecznej „Seniorita”. Zapraszamy naszych seniorów wraz z wnuczętami. Wydarzenie otwarte dla wszystkich mieszkańców wraz z pociechami, wstęp bezpłatny.

16.11.2023 r.(czwartek), godz.17:30 – wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu na musical „Priscilla-królowa pustyni”, zbiórka przed dworcem kolejowym.
Przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty za przejazd do Wrocławia w wysokości 20,-zł/os. w Biurze Stowarzyszenia , w poniedziałki w godz.10:00-12:00.

23.11.2023 (czwartek), godz.11:00 – wykład pt.„Przyroda mistrzowskim inżynierem” – prowadzą dr Anna i Ireneusz Hajdusianek w sali widowiskowej OOK.