Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia UTW „Atena” zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – sprawozdawcze na dzień 5 marca 2020 r. na godz.11:00, w sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury.
W przypadku braku quorum  – II termin rozpoczęcia Zgromadzenia wyznacza się na godz.11:15 tego samego dnia.
Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa!
Porządek obrad oraz regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia do wglądu w zakładce „Do pobrania”.