Wycieczki wielodniowe

15 – 18 maja 2023 r.  –  Litwa (Kowno, Wilno, Troki)

20 – 22 października 2023 r.  –  Warszawa

Szczegółowych informacji na temat w/w wycieczek udzielą Członkowie Sekcji Kulturalno-Turystyczno-Wypoczynkowej w godzinach otwarcia biura Stowarzyszenia.

Zapisy wraz z wpłatą 20 zł/osobę najpóźniej do 9 stycznia 2023 lub do wyczerpania miejsc.

Przy dokonywaniu wpłat na konto bankowe, proszę ich dokonywać na rachunek nr 28 9583 0009 0011 5472 2000 0020, który jest  przeznaczony do wpłat na wczasy i wycieczki. Składki członkowskie wpłacamy na inny rachunek.

Regulamin wycieczkowo-wczasowy

.

Osoby odpowiedzialne za poszczególne wycieczki

 LITWA            15 – 18.05.23      Danuta Kutrowska
WARSZAWA   20 – 22.10.23      Ludwina Krajczyk

Harmonogram wpłat na wycieczki

Litwa – Troki – Kowno – Wilno
I RATA – 500.- zł. – do 28.02.2023 r.
II RATA – 500.- zł – do 15.04.2023 r.
III RATA – reszta – do 05.05.2023 r.

Warszawa
I RATA – 300.- zł . – do 28.02.2023 r.
II RATA – 200.- zł. – do 31.07.2023 r.
III RATA – reszta – do 30.09.2023 r.