Walne Zgromadzenie Członków SUTW „Atena” – 23.02.2023