Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 5.03.2020