Zaproszenie do udziału w Marszu NW Studentów UTW 2021

Szanowni Studenci SUTW „Atena”,

Otrzymaliśmy zaproszenie od Noworudzkiego UTW w Nowej Rudzie i Federacji UTW we Wrocławiu do wzięcia udziału w organizowanym przez te organizacje Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2021, w wybranych dniach 5-8 maja 2021 r.o godz.11:00.

Ze względu na istniejące obostrzenia sanitarne , Marsz ten odbywał się będzie w miejscowościach, w których funkcjonują Uniwersytety Trzeciego Wieku i w terminach wskazanych przez te organizacje.

Sekcja Nordic Walking naszego Stowarzyszenia zgłosiła chęć uczestniczenia w tym Marszu. Ustalono, że Marsz w Obornikach Śląskich odbędzie się dnia 7 maja 2021 r. (piątek)o godz.11:00.

Proponujemy zbiórkę uczestników w dwóch miejscach :

  • Wejście do lasu przy końcu ul. Paderewskiego i marsz tradycyjną trasą, pokonywaną dotychczas przez członków Sekcji;
  • Zbiórka na Targowisku i wymarsz na trasę „Oborygenów”.

Ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, liczba uczestników każdej z grup nie powinna przekraczać 20 osób. Uczestnicy powinni zachować stosowne odległości pomiędzy sobą (np. grupy 4-osobowe) i posiadać płyny dezynfekcyjne, maseczki (przed i po wyjściu z lasu) oraz rękawiczki.

Prosimy o ubranie się (w miarę posiadania) w koszulki z logo „Ateny”, ew.polary w kolorze limonkowym.

Zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 maja 2021 r. przyjmują wyłącznie telefonicznie: Kol.Ewa Kaczmarczyk  tel.721 658 502 i Kol. Wiesława Adamczak tel.600 453 421.

 Przy zapisach koniecznie prosimy wskazać trasę, którą dany uczestnik wybiera.

Udział w Marszu jest bezpłatny, uczestnicy zostaną ubezpieczeni, ze względu na obostrzenia nie przewidujemy spotkania integracyjnego po zakończeniu Marszu.

Regulamin Marszu do wglądu na naszej stronie internetowej : www.sutwatena.pl , w zakładce  „Do pobrania”.

Prezes Stowarzyszenia

Ewa  Materny