Zapraszamy do zapisywania się…

OGŁOSZENIA O ZAPISACH:

 

  1. W miesiącu lipcu 2021 r. planujemy rozpoczęcie aktywności fizycznej na powietrzu p.n.„TANIEC-RUCH-GIMNASTYKA”. Zajęcia prowadzone będą przez trenerkę .

Zainteresowanych Słuchaczy zapraszamy do zapisywania się w Biurze Stowarzyszenia, w poniedziałki w godz.10:00 – 12:00.

  1. W dniach 10 – 23 lipca 2021 r. Sekcja Kulturalno-Turystyczno Wypoczynkowa organizuje wczasy w Dźwirzynie. Są jeszcze wolne miejsca. Koszt pobytu wynosi 1670,-zł od osoby + koszt dojazdu .

Zapisy w Biurze Stowarzyszenia w poniedziałki w godz.10:00- 12:00.

  1. Sekcja Rowerowa organizuje w dniach 6 – 11 sierpnia 2021 r. rajd rowerowy „Seniorek”, trasami rowerowymi wokół Doliny Baryczy, z noclegami w Rudzie Sułowskiej. Koszt uczestnictwa – 500,-zł. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Przewodniczącego Sekcji , tel. 604 578 610.
  1. Pod koniec sierpnia br. Sekcja Rowerowa planuje także 3-dniową wycieczkę rowerową „Wzdłuż rzeki Odry”, z noclegami w Lubiążu.

Zapisy u Przewodniczącego Sekcji pod numerem telefonu: 604 578 610.

  1. W dniach 21 – 24 września br. Sekcja Kulturalno-Turystyczno-Wypoczynkowa organizuje  wycieczkę w Bieszczady. Koszt wycieczki  670,-zł od osoby. Słuchacze legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności otrzymają częściowe dofinansowanie do kosztów wycieczki ( dotacja PCPR Trzebnica). Zapisy w Biurze Stowarzyszenia w poniedziałki w godz.10:00 – 12:00.

Wszelkie bieżące informacje zamieszczane są na stronie internetowej www.sutwatena.pl; na Facebooku : grupa ATENA i profil SUTW ATENA oraz na tablicy ogłoszeń przed Ośrodkiem Kultury.