WAŻNY KOMUNIKAT!

Ze względu na stale istniejące zagrożenie epidemiczne COVID-19, przy jednoczesnym braku możliwości zapewnienia bezpiecznego dystansu społecznego dużej liczbie naszych Słuchaczy podczas spotkań edukacyjnych, Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o odwołaniu uroczystej inauguracji roku akademickiego 2020/2021 oraz wykładów w semestrze zimowym.

Zajęcia Sekcji odbywać się będą, przy stosowaniu się uczestników do reżimu sanitarnego, zgodnie z harmonogramem umieszczonym na naszej stronie internetowej, w zakładce „Harmonogram Sekcji”.

Biuro Stowarzyszenia czynne będzie w każdy poniedziałek, w godzinach od 10:00 do 12:00.

Jednocześnie informujemy, iż Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku we Wrocławiu zobowiązała się do przesyłania naszym Słuchaczom wykładów o różnorodnej tematyce w formie online, stąd prośba o udostępnienie Zarządowi swoich adresów e-mailowych, co umożliwi nam przesyłanie Państwu linków do stron, zawierających wykłady, ćwiczenia, seminaria, skierowane do Seniorów. Powyższe dane można udostępnić osobiście w Biurze Stowarzyszenia, telefonicznie (sms) na numer 510 409 721 lub poprzez pocztę email: atena@sutwatena.pl

Wszelkie komunikaty i informacje zamieszczane będą , jak dotychczas, na naszej stronie internetowej www.sutwatena.pl,  a także na Facebooku na profilu: SUTW Atena lub w Grupie ATENA, a także na tablicy ogłoszeń przed Obornickim Ośrodkiem Kultury.

Licząc na szybki powrót do tradycyjnej formy spotkań – życzymy Wam Drodzy Słuchacze zdrowia i bezpiecznego korzystania z różnych form aktywności.

                                           W imieniu Zarządu – Prezes Stowarzyszenia

                                                                                  Ewa Materny