Ważne informacje

Uprzejmie informujemy Słuchaczy SUTW „Atena”, że:

*
1) Wyjazd na wczasy w Łazach nastąpi dnia 17 sierpnia 2020 r.(poniedziałek) o godz.06:00.
Zbiórka na parkingu przy Przychodni Zdrowia, ul. Trzebnicka.
*
2) Wycieczka w Bieszczady w dniach 7 – 9 września 2020 r. odwołana!
Uprzejmie informujemy, że ze względu na istniejące stałe zagrożenie epidemiczne i tym samym małą liczbę zainteresowanych Słuchaczy, Zarząd Stowarzyszenia o d w o ł u j e zaplanowaną w dniach 7 – 9 września 2020r. wycieczkę krajoznawczą w Bieszczady. Gdy wszelkie zagrożenia ustąpią, wycieczkę tę zorganizujemy wiosną przyszłego roku.
*
3) VI Marsz Nordic Walking Studentów UTW „Poznaj Ziemię Obornicką” – w bieżącym roku nie odbędzie się.
*
4) Z dniem 17 sierpnia 2020 r. Biuro Stowarzyszenia wznawia działalność, z ograniczeniami wynikającymi z obowiązku przestrzegania reżimu sanitarnego w pomieszczeniach zamkniętych ( obowiązkowe noszenie maseczek, limitowana liczba osób w pomieszczeniu, itp).
Biuro będzie czynne w poniedziałki w godz.10:00 – 12:00, na parterze Obornickiego Ośrodka Kultury.
Zapraszamy po odbiór wpłaconych zaliczek i opłat za niezrealizowane wycieczki i imprezy kulturalne .