Relacja z Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2021

Studenci „Ateny” opuścili swoje pandemiczne „bunkry”

i  wyruszyli na trasy „Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2021”

 

Dnia 8 maja 2021 r. Słuchacze SUTW „Atena” w liczbie 31 osób, wzięli udział w MARSZU NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2021 r., którego organizatorami byli Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowej Rudzie oraz Federacja UTW we Wrocławiu.

Celem Marszu było zachęcenie studentów UTW do aktywności sportowej, integracja środowiska studenckiego oraz promocja czynnego spędzania wolnego czasu.

Ze względu na istniejące jeszcze obostrzenia sanitarne, poszczególne Uniwersytety Trzeciego Wieku organizowały Marsze na terenie swojej działalności.

Organizacja Marszu była wynikiem spontanicznego działania Sekcji Nordic Walking naszego Stowarzyszenia. Opracowano dwie trasy w Obornikach Śląskich:  jedna prowadziła od wejścia do lasu przy ul.Paderewskiego i stamtąd wyruszyła grupa pierwsza, licząca 10 osób; druga trasa rozpoczynała się na Targowisku i wiodła leśnymi ścieżkami między ulicami: Wołowską i Dunikowskiego, którymi maszerowało 21 osób grupy drugiej. Obie trasy liczyły ponad 6 km, ale nie stanowiło to żadnej trudności dla uczestników Marszu.

Wspaniała pogoda i radość ze spotkania, z dawno nie widzianymi Koleżankami i Kolegami sprawiły, że wydarzenie to wpłynęło na lepsze samopoczucie naszych Studentów oraz zachęciło ich do dalszej aktywności na świeżym powietrzu, w myśl łacińskiej sentencji: „anima sana in corpore sano – w zdrowym ciele, zdrowy duch”.