K O M U N I K A T

 

Szanowni Słuchacze Stowarzyszenia UTW „Atena” 

 – Wobec trudnego do określenia terminu umożliwiającego bezpieczne organizowanie spotkań i wyjazdów grupowych – Zarząd Stowarzyszenia z przykrością  o d w o ł u je  wszystkie zaplanowane wykłady, spotkania członków poszczególnych Sekcji, wycieczki i wczasy – do końca sierpnia 2020 r.

W tym okresie zawieszamy również działalność Biura Stowarzyszenia.

Zwroty wpłaconych zaliczek pieniężnych na poczet wyjazdów na wycieczki i wczasy dokonywane będą  po otrzymaniu stosownych kwot od biur turystycznych i instytucji na rachunek bankowy Stowarzyszenia w terminach uzgadnianych telefonicznie z zainteresowanymi Słuchaczami SUTW.

Wszelkie informacje na bieżąco będą zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia : www.sutwatena.pl  oraz na Facebooku na profilach : Grupa „ATENA” i SUTW „Atena”.

 Kontakt telefoniczny  : 510 409 721

 Życzymy zdrowia i optymizmu – dbajcie o siebie !!

 

Prezes Stowarzyszenia

Ewa   Materny