Chórzyści SUTW „Atena” o swoich aktywnościach

 

Chór UTW „Atena” w roku akademickim 2022/2023

Po przerwie wakacyjnej zabraliśmy się do pracy. Spotykamy się z radością na próbach i pod kierownictwem naszej dyrygentki pani Ewy Skubisz przygotowujemy nowy repertuar, aby wziąć udział w ważnych wydarzeniach.

W dniu 6 października 2022 roku uczestniczyliśmy w inauguracji kolejnego roku akademickiego. Na początek uroczystości wykonaliśmy pieśń hymniczną „Gaudeamus igitur”oraz hymn UTW „Splećmy wszyscy nasze dłonie”. Po wykładzie i wystąpieniach zaproszonych gości zaprezentowaliśmy utwory : „Pytasz mnie”, „Tyle słońca w całym mieście”, Gdzie się podziały tamte prywatki”. Do śpiewania przyłączyli się także licznie zgromadzeni słuchacze UTW.

11 listopada 2022 roku uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji ojczyzny w 104. Rocznicę Odzyskania Niepodległości, odprawionej w kościele pod wezwaniem św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich. Mszę świętą odprawił proboszcz parafii ksiądz Rafał Chwałkowski, który wygłosił piękne, okolicznościowe kazanie. Udział wzięli licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta, a także przedstawiciele obornickiego samorządu, kombatanci, harcerze wraz z pocztami sztandarowymi. Chór Atena ubogacił tę uroczystość pieśniami: „Gaude Mater Polonia”, „Nieście chwałę mocarze”, „Pokój zostawiam Wam”, „Marsz, marsz Polonia” i „Modlitwa obozowa”. Dalszy ciąg obchodów odbył się przy obornickim obelisku.

Wykład w dniu 5 stycznia 2023 roku w obornickim UTW odbył się pod znakiem karnawału i śpiewania kolęd. Pani Wanda Górna przedstawiła prezentację na temat „Taniec w rytmach karnawału”. Zapoznała nas z tańcami karnawałowymi w dawnych czasach i wprowadziła w radosną atmosferę, a chórzyści zaśpiewali kolędy: „Zapalcie światła na ziemi”, Jezusek czuwa”, „Oj, Maluśki, Maluśki”, „White Christmas”. Rozstaliśmy się radośni i rozśpiewani.

W dniu 8 stycznia 2023 roku w kościele pw. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego odbył się Międzypokoleniowy Koncert Kolęd i Pastorałek „Pokłon oddawajmy”. Słowo wstępne i prowadzenie było udziałem pani Katarzyny Wawrzyniak i księdza Przemysława Antoniuka, a kierownictwo muzyczne sprawowała pani Ewa Skubisz. Kościół był wypełniony po brzegi. Licznie zgromadzili się wierni i artyści. Wystąpili soliści, chóry i zespoły, przedszkolacy, uczniowie i dorośli z Obornik Śląskich, Pęgowa, Osolina, Urazu. Zabrzmiały m.in. utwory :„Uciekali, uciekali” z musicalu Metro, „Nad Betlejem w ciemną noc”, pastorałka „Od serca do ucha”, „Dziś w stajence”, „Aniołek maleńki jak wróbelek”, „Cieszmy się pod niebiosy”, „Nie miały aniołki” i „Dzisiaj w Betlejem”. Wystąpili również chórzyści Vox Cordis, którzy pod dyrekcją pani Magdaleny Zarzecznej pięknie zaśpiewali na głosy kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”, a chórzyści Ateny pod dyrekcją pani Ewy Skubisz wykonali kolędę „ Zapalcie światła na ziemi”.

Zaszczytem dla nas było śpiewać w takim gronie i wraz z innymi wykonawcami przekazywać radość z Narodzenia Bożej Dzieciny.

Dziękujemy księdzu Przemysławowi i Pani Katarzynie za słowo wiążące między występami i przybliżenie istoty tego Święta.

Opracowała: Jadwiga Borowska