Wykład pt. „Marc Chagall – miłość i wiara”

10.10.2019 r. godz.11:00 – wykład Pana Sławomira Piechoty pt. „Marc Chagall – miłość i wiara (między Witebskiem a Jerozolimą)”. Sala Widowiskowa OOK.