Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za 2018 r. – 7 marca 2019 r.

Fot. HK