Koncert Pozytywnie Zakręconych Seniorów

W dniu 2 października 2017 roku w Sali Koncertowej Polskiego Radia   we Wrocławiu odbyła się „Gala Twórczości Senioralnej Dolnego Śląska”, realizowana   w ramach projektu „ 60 Plusów Aktywności Seniora” – dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Na ten Koncert udali się słuchacze Obornickiego UTW w liczbie około  50 osób, ciekawych wykonanych przez seniorów  pieśni chóralnych .

Wystąpiły nie tylko chóry, ale też soliści i zespoły śpiewacze, czyli:

przedstawiciele wrocławskiego Zespołu „Radość” – Grażyna Szota, Kazimierz Matejunas i Mieczysław Nitchke, Chór „Anabile” z Legnicy, Zbigniew Koprowski     z Wiązowa, Zespół Śpiewaczy „ Miłek” z Wojcieszowa, Chór „Dnia Jednego”            z Prochowic.

Wykonane przez artystów utwory muzyki rozrywkowej, ludowej  i okolicznościowej były na wysokim poziomie artystycznym. Wykonawcy  zachęcali  widownię do wspólnego wykonywania utworów i wszyscy mieli możliwość zaprezentowania  swoich „talentów” śpiewaczych .

Galę poprowadził Jerzy Skoczylas ubarwiając dowcipami przerwy pomiędzy występami.

Na zakończenie Koncertu wykonawcy otrzymali od organizatorów gratulacje  i podziękowania w formie statuetek.

Jadwiga Borowska