Informacje bieżące

1) Informujemy, że z dniem 23 października 2019 r. rozpoczynamy zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego, w terminach i miejscach podanych w zakładce „Harmonogram Sekcji”.

2) Przyjmujemy zapisy na następną projekcję filmową w ramach projektu „KinoSenior” dnia 20 listopada 2019 r. Będzie to film fabularny, pt.„Pavarotti”, poprzedzony prelekcją pt.Za kulisami sławy”. Cena biletu 10,-zł + koszt dojazdu 6,-zł. Zapisy w Biurze Stowarzyszenia w poniedziałki od 10:00 do 12:00 – do dnia 5 listopada 2019 r.