Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

INAUGURACJA  ROKU  AKADEMICKIEGO 2017/2018 

W STOWARZYSZENIU UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

„ATENA” W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

 

             Dnia 5 października 2017 r. , po uroczystej Mszy św. w intencji wykładowców i słuchaczy SUTW „Atena” w Kościele św.Judy Tadeusza i Antoniego Padewskiego , w sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury, zgromadzili się licznie studenci UTW i zaproszeni goście, by zainaugurować 14-ty rok akademicki 2017/2018.

             Uroczystość rozpoczął Chór UTW „Atena”, pod dyrekcją Ewy Skubisz, pieśnią hymniczną „Gaudeamus igitur…” oraz Hymnem Uniwersytetu.

             Następnie Prezes Stowarzyszenia – Ewa Materny powitała zaproszonych gości : Burmistrza Obornik Śląskich – Arkadiusza Poprawę, Starostę Trzebnickiego – Waldemara Wysockiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zofię Kaczmarek, Opiekuna Duchowego i członka Rady Programowej SUTW – ks.dr Rafała Masarczyka, Przewodniczącego Samorządu Uczelnianego UTW w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – Zbigniewa Szulca z małżonką, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Obornikach Śląskich – Jadwigę Grekulińską i V-ce Dyrektora – Roberta Koszela, V-ce Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osolinie – Annę Leżoń, Prezesa ZNP i Opiekuna Centrum Wolontariatu – Bożenę Magnowską , Właściciela BUT „Gratus” w Wałbrzychu – Tadeusza Czarnasa oraz Redaktor Gazety Trzebnickiej „Nowa” – Joannę Lewandowską i przedstawiciela Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego – Dawida Bernadka.

W imieniu nieobecnych Dyrektorek OOK – Haliny Muszak i OSiR – Aleksandry Durkalec – Rzepka, Prezes Stowarzyszenia , przekazała słuchaczom serdeczne pozdrowienia i życzenia.

                W ciepłych słowach Prezes SUTW powitała 40-osobową grupę  nowych studentów Uniwersytetu, którzy rozpoczną od tego roku akademickiego „przygodę” z nowymi wyzwaniami. Serdecznie przywitała także dotychczasowych studentów, którzy  po wakacjach wrócili z nowym zapałem do pracy.

                  Wykład inauguracyjny ,pt. „Świątynie – mieszkania bogów” przedstawiła dr inż. Emilia Nowaczyk, która dotychczas pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu w UTW w Uniwersytecie Wrocławskim.

                  Życzenia  realizacji pasji i talentów oraz pomyślności w nowym roku akademickim przekazali Studentom – Starosta Trzebnicki Pan Waldemar Wysocki i Burmistrz Obornik Śląskich  Pan Arkadiusz Poprawa.

                  Następnie Chór „Atena” zaprezentował kilka nowych pieśni i piosenek, które śpiewał podczas VII Wrocławskiego Przeglądu Amatorskich Chórów Senioralnych „SeniorART 2017” we wrześniu br. Chór na tym Przeglądzie otrzymał wyróżnienie specjalne (nie było klasyfikacji medalowej) i został zaproszony do występów w Kościele św.Doroty we Wrocławiu , w Hali Stulecia i w Teatrze Muzycznym „Capitol”.

                 W programie artystycznym wystąpił także Kabaret „To i Owo” , który przedstawił premierowe przedstawienie „Tele-Morele”, a liczna i życzliwa widownia nie szczędziła  artystom oklasków, nagradzając   śmiechem zabawne scenki. Opiekę artystyczną nad Kabaretem sprawuje aktor Piotr Gajda-Sus.

Relację opracowała Ewa Materny

                                     Prezes Stowarzyszenia